Online ?   klassikaal?   of  Blended leren?!

Hoe wil jij je ontwikkelen?

En hoe wil jij jouw medewerkers helpen ontwikkelen?

Online training heeft grote voordelen, klassikaal heeft andere grote voordelen. Door deze twee te combineren hebben we een gemende training. Dit noemen we ook wel blended.

Voordelen van online leren & ontwikkelen:

 • Eigen tijd indelen; waar en wanneer het je het beste uitkomt
 • Individueel afgestemd; zelfreflectie
 • Efficiënte tijdsbesteding
 • Kleine stappen te verdelen over veel korte momenten
 • Kosten efficiënt en effectief per persoon

Voordelen voor offline – klassikaal leren & ontwikkelen:

 • Directe en persoonlijke aandacht wanneer dit nodig is
 • Van én met elkaar leren; zelfreflectie & groepsreflectie
 • Leren van talenten van anderen
 • “Verplichte” aanwezigheid bij bredere spectrum onderwerpen; meer leren
 • Kosten efficiënt in groepsverband maatwerk

Uitdagingen van 100% online leren:

 • Discipline hebben om deel te nemen en door te gaan
 • Inzicht krijgen in voortgang voor de leidinggevende
 • Interactie met anderen ervaren

 

“Een slim systeem zorgt ervoor dat we de mogelijke nadelen

van 100% online of 100% klassikaal beheersen”

 

Door gebruik te maken van een “LMS” (Learning Management System) zorgen we ervoor dat mogelijke nadelen van online leren worden beperkt. Tevens versterken we hiermee het proces van klassikaal leren. De deelnemer staat centraal!

LMS – Learning Management System:

 • Monitoren we de voortgang van elke deelnemer
 • Worden leerthema’s per week/periode verdeeld
 • Dagelijks of meerdere malen per week komen kleine en hapklare onderdelen beschikbaar
 • Controle en ondersteuning voor het afronden van een week-thema
 • Met uitdagingen voor het volgende thema
 • Leermiddelen komen in allerlei vormen zoals: video, tekst, opdrachten, testen, etc.
 • Online mentoring en coaching afhankelijk van het gekozen programma
 • Social lening door onderling interactief contact met andere deelnemers

Aangevuld met de type coach, de fysieke coach en/of de fysieke klassikale traineren, creëren we de meest optimale blended ontwikkel-omgeving.

 

Face-2-face training en coaching – of online – of gemengd – “Blended training & coaching”

Alles tussen 100% online en 100% fysiek bij elkaar zijn, kan je kiezen;

de combinatie is de kracht van optimaal gebruik van jullie tijd en resources!

“Zo creëren we eenvoudig maatwerk programma’s

voor uw ontwikkel-wens!”

Hier is het overzicht van de diverse Thema’s & Trainingsprogramma’s