Video: wat doe jij vol automatisch? Hoe is jouw onbewuste gedrag?

Tips om dit toe te passen:

Begin heel eenvoudig: door bewuster na te denken / reflecteren waarom je zojuist iets deed! Waarom deed je dit op deze manier?

Neem bijvoorbeeld autorijden. Hoe stap je in? In welke volgorde doe je welke handelingen? (gordel om, telefoon in carkit, sleutel in contact, etc). De keuze van de route naar jouw naar bestemming: waarom volg je (elke keer) deze route? Zo kan je veel van jouw dagelijkse acties/ handelingen analyseren!

Neem dan een complexer of mogelijk belangrijker proces (zoals het maken van belangrijke beslissingen en/of samenwerken met anderen). Ook hier begint het analyseren. Hierbij kan je ook de hulp (input / feedback) van anderen vragen: hoe zouden zij dit doen .. anders of op dezelfde manier? Hoe zien ze jou dit doen? Welke stappen doorloop jij in jouw proces?

Gaat het goed, dan hoef je natuurlijk niets te wijzigen. Is het resultaat niet zoals jij dit wenst, ondanks dat je voor jezelf had voorgenomen dit te veranderen?! Dan vraagt dit bewuste aandacht (en misschien wat hulp). Ingesleten / aangeleerde patronen zitten geprogrammeerd in jouw brein. Het doorbreken van deze patronen vraagt 2 dingen:

  1. een bewuste(re) keuze maken dat je echt wilt veranderen / ontwikkelen (geen sabotage meer toe laten)
  2. een nieuw ritme creëren om een nieuwe brein verbinding – een nieuw automatisme te creëren!

Veel P.L.EZ.I.E.R!

Related posts

Leave a Comment